Stravování, dodávky stravy

V současné době nabízíme denně čtyři druhy jídel (aktuální jídelní lístek se nachází zde). Každý týden (většinou ve čtvrtek předcházejícího týdne) obdržíte jídelníček, podle kterého máte možnost vybírat a objednávat denně čerstvé pokrmy.

Objednávku obědů na příslušný den lze provádět do 13:00 hodin dne předcházejícího. V nutných případech lze menší počet obědů ( cca 5 kusů ) doobjednat v den dodávky stravy a to nejpozději do 8:00 hodin.

Rozvoz obědů je zajištěn dodavatelem a tato služba je poskytována bezplatně, v rámci režie dodavatele. Strava je rozvážena v nerezových gastronádobách - várnicích (v případě výdeje v jídelně), popř. může být rozvážena v jídlonosičích nebo jednorázových gastronádobách.

Cena stravy je stanovena po osobním jednání s odběratelem. Při tvorbě cen a přípravě stravy vycházíme z praktických zkušeností, stravovacích normativů, nutričních hodnot surovin a jídel, jakož i z vyvíjející se cenové hladiny potravinářských výrobků, ale i cen energetických médií a podobně.
Úhradu dodané stravy je možno provádět oproti vystavené faktuře bezhotovostním převodem na účet dodavatele, do čtrnáctého dne od vystavení faktury.
Je možno platbu provést také v hotovosti, k tomuto účelu je možno použít i poukázky veřejného stravování.

Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně, specifikace našich služeb je zcela ve vaší kompetenci. Odpovědnost za stravování vašich zaměstnanců je zcela na nás. V případě, že budete mít zájem o naše služby,  kontaktujte nás.